Två personer i ett kök i Nationella inspirationsmiljön

Nationella inspirationsmiljön

Inspirationsmiljön visar lösningar och teknisk utveckling i boendet avsedda för människor med funktionsnedsättning.

Några av Hjälpmedelsinstitutets alla publikationer

Ladda ner våra skrifter

Alla våra rapporter, skrifter och informationsmaterial finns att ladda ner till den egna datorn.

Hjälpmedelsinstitutets reception.

HI upphör 30 april

Delar av Hjälpmedelsinstitutets (HI) verksamhet går över till Myndigheten för delaktighet från och med 1 maj.

Del av klassrummet i Kognitionssimulatorn.

Kognitionssimulatorn

Upplev en klassrumssituation så som den kan vara för en elev med ADHD, Aspergers syndrom eller Dyslexi.

Välfärdsteknologisnurran

Välfärdsteknologisnurran

E-hemtjänst kan ge ökad livskvalitet och vara kostnadseffektivt. Räkna på vad e-hemtjänst skulle kosta i din kommun.

Startbild webbplatsen Lär om teknikstöd.se

Lär om teknikstöd

Fakta och tips till skolpersonal om kognitiva nedsättningar och teknikstöd för elever som har svårt att klara skolan.