Hjälpmedelsinstitutets webbplats hi.se kommer att upphöra den 1 maj 2016. Mycket av materialet och många av tjänsterna på webbplatsen har nu överlåtits till Myndigheten för delaktighet. För mer information, läs mer här.

Hjälpmedelsinstitutets reception.

HI upphör 30 april

Delar av Hjälpmedelsinstitutets (HI) verksamhet går över till Myndigheten för delaktighet från och med 1 maj.

hmcgoteborg.se

Förflyttningskurser

Från och med 1 januari 2014 drivs kurserna i förflyttningskunskap av HjälpmedelsCenter Göteborg AB.

Två personer i ett kök i Nationella inspirationsmiljön

Nationella inspirationsmiljön

Inspirationsmiljön visar lösningar och teknisk utveckling i boendet avsedda för människor med funktionsnedsättning.

Några av Hjälpmedelsinstitutets alla publikationer

Ladda ner våra skrifter

Alla våra rapporter, skrifter och informationsmaterial finns att ladda ner till den egna datorn.

Välfärdsteknologisnurran

Välfärdsteknologisnurran

E-hemtjänst kan ge ökad livskvalitet och vara kostnadseffektivt. Räkna på vad e-hemtjänst skulle kosta i din kommun.

Startbild webbplatsen Lär om teknikstöd.se

Lär om teknikstöd

Fakta och tips till skolpersonal om kognitiva nedsättningar och teknikstöd för elever som har svårt att klara skolan.