Hjälpmedelsinstitutets verksamhet avvecklades 2014-04-30. Delar av verksamheten har övergått till Myndigheten för delaktighet.

Från 2014-05-01 har Hjälpmedelsinstitutet ett kansli med uppgift att administrera stödärenden och upplösningen av föreningen. Kansliet nås på registrator@hi.se

Biblioteket

Hjälpmedelsinstitutets bibliotek har avvecklats.

Hjälpmedelsinstitutet upphör 30 april. Delar av verksamheten går över till Myndigheten för delaktighet från och med 1 maj. Biblioteket följer inte med till nya myndigheten.

Stort tack till alla som lånat böcker från oss genom åren!

Senast granskad: 2014-04-07