Hjälpmedelsinstitutets webbplats hi.se kommer att upphöra den 1 maj 2016. Mycket av materialet och många av tjänsterna på webbplatsen har nu överlåtits till Myndigheten för delaktighet. För mer information, läs mer här.

Biblioteket

Hjälpmedelsinstitutets bibliotek har avvecklats.

Hjälpmedelsinstitutet upphör 30 april. Delar av verksamheten går över till Myndigheten för delaktighet från och med 1 maj. Biblioteket följer inte med till nya myndigheten.

Stort tack till alla som lånat böcker från oss genom åren!

Senast granskad: 2014-04-07