Hjälpmedelsinstitutets webbplats hi.se kommer att upphöra den 1 maj 2016. Mycket av materialet och många av tjänsterna på webbplatsen har nu överlåtits till Myndigheten för delaktighet. För mer information, läs mer här.

IT-support direkt

It-support direkt drivs på försök och tjänsten kommer att stängas den 14 maj 2014. Det betyder att det inte går att använda tjänsten efter detta datum.

Under försöket har äldre och personer med funktionsnedsättningar kunnat ringa en it-support för att få hjälp att lösa tekniska problem med datorer, mobiltelefoner, hjälpmedel och annan hemelektronik.

It-support direkt har drivits på försök i åtta kommuner/stadsdelsförvaltningar. Tjänsten har också använts i sju landsting där man på prov rekommenderar konsumentprodukter som underlättar kommunikation.

Pågår: 2009-2014

Mål

Personer med funktionsnedsättning och äldre ska ha lika möjligheter som andra att använda it till nytta och nöje genom sina datorer och sina mobiltelefoner.

Utvecklingsmål:

  • Ett kvalitetssäkrat system för en nationellt samordnad it-support över telefon.
  • En tjänst som är tillgänglig i hela landet.
  • En tjänst som är uppskattad av personer med funktionsnedsättning och äldre.
  • En tjänst som är uppskattad av leverantörer av it-support.
  • Ett nationellt kortnummer.
  • En telefonilösning med avancerade möjligheter att styra samtal.

Aktiviteter

”It-support direkt” har bland annat i uppdrag att utveckla en affärs- och betalningsmodell samt den service som tjänsten ska erbjuda målgrupperna över telefon. Utvecklingsarbetet bedrivs i samverkan med intresseorganisationer och marknadens aktörer.

Samarbetspartners

Försöket It-support direkt genomförs av Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning, Härryda kommun, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Malmö stad, Mölndals stad, Tiohundraförvaltningen i Norrtälje kommun, Rättviks kommun, Söderköpings kommun, Synskadades Riksförbund (SRF), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Seniornet, Kontakta (tidigare Sveriges Callcenter Förening), Post- och telestyrelsen (PTS) och Transcom AB.

Finansiering

Arvsfonden och Post- och telestyrelsen.

Senast granskad: 2014-04-29