Hjälpmedelsinstitutets webbplats hi.se kommer att upphöra den 1 maj 2016. Mycket av materialet och många av tjänsterna på webbplatsen har nu överlåtits till Myndigheten för delaktighet. För mer information, läs mer här.

Contact the Swedish Institute of Assistive Technology

For issues of an administrative nature concerning The Swedish Institute of Assistive Technology contact the secretariat.

Contact information

E-mail: registrator@hi.se 

Postal address: P.O. Box 2047, SE-174 02 Sundbyberg, Sweden.

Phone: +46 8 620 17 00
Fax: +46 8 739 21 52

Senast granskad: 2014-05-08