Hjälpmedelsinstitutets verksamhet avvecklades 2014-04-30. Delar av verksamheten har övergått till Myndigheten för delaktighet.

Från 2014-05-01 har Hjälpmedelsinstitutet ett kansli med uppgift att administrera stödärenden och upplösningen av föreningen. Kansliet nås på registrator@hi.se

Contact the Swedish Institute of Assistive Technology

For issues of an administrative nature concerning The Swedish Institute of Assistive Technology contact the secretariat.

Contact information

E-mail: registrator@hi.se 

Postal address: P.O. Box 2047, SE-174 02 Sundbyberg, Sweden.

Phone: +46 8 620 17 00
Fax: +46 8 739 21 52

Senast granskad: 2014-05-08