Hjälpmedelsinstitutets webbplats hi.se stängdes den 1 maj 2016

Delar av Hjälpmedelsinstitutets verksamhet har övergått till Myndigheten för delaktighet. Mycket av vårt material och många av våra tjänster på webbplatsen har överlåtits till myndigheten. www.mfd.se

Socialstyrelsen har ansvar för frågor kring hjälpmedel och förskrivningsprocessen.

karin.flyckt@socialstyrelsen.se

jeanette.adolfsson@socialstyrelsen.se

www.socialstyrelsen.se/funktionshinder/hjalpmedel

Sveriges Kommuner och landsting, www.skl.se, har övertagit Flyttrutinen - lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/motsvarande.

Frågor kring förflyttning och förflyttningskunskap kontakta Hjälpmedelscenter Sverige. www.hmcsverige.se

www.1177.se/tema/hjalpmedel finns information om hjälpmedel och om hur det går till att få ett hjälpmedel.