Hjälpmedelsinstitutets verksamhet avvecklades 2014-04-30. Delar av verksamheten har övergått till Myndigheten för delaktighet.

Från 2014-05-01 har Hjälpmedelsinstitutet ett kansli med uppgift att administrera stödärenden och upplösningen av föreningen. Kansliet nås på registrator@hi.se

Kontakten mellan en sälrobot (Paro),en taktil värmekatt och personer med en demenssjukdom


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2005

Antal sidor: 28

Artikelnummer: 05359-pdf

URN: NBN:se:hi-2005-05359-pdf

Sammanfattning

Undersökning av hur några personer med en demenssjukdom uppfattar kontakten med en sälrobot (Paro) samt en taktil värmekatt.

Senast granskad: 2013-10-04