Hjälpmedelsinstitutets webbplats hi.se kommer att upphöra den 1 maj 2016. Mycket av materialet och många av tjänsterna på webbplatsen har nu överlåtits till Myndigheten för delaktighet. För mer information, läs mer här.

Kontakten mellan en sälrobot (Paro),en taktil värmekatt och personer med en demenssjukdom


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2005

Antal sidor: 28

Artikelnummer: 05359-pdf

URN: NBN:se:hi-2005-05359-pdf

Sammanfattning

Undersökning av hur några personer med en demenssjukdom uppfattar kontakten med en sälrobot (Paro) samt en taktil värmekatt.

Senast granskad: 2013-10-04