Kontakten mellan en sälrobot (Paro),en taktil värmekatt och personer med en demenssjukdom


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2005

Antal sidor: 28

Artikelnummer: 05359-pdf

URN: NBN:se:hi-2005-05359-pdf

Sammanfattning

Undersökning av hur några personer med en demenssjukdom uppfattar kontakten med en sälrobot (Paro) samt en taktil värmekatt.

Senast granskad: 2013-10-04