Hjälpmedelsinstitutets webbplats hi.se kommer att upphöra den 1 maj 2016. Mycket av materialet och många av tjänsterna på webbplatsen har nu överlåtits till Myndigheten för delaktighet. För mer information, läs mer här.

Utbildningar

Hjälpmedelsinstitutet har bedrivit kurser, konferenser och andra evenemang inom hjälpmedelsområdet.

Kurser i förflyttning

Från och med 1 januari 2014 drivs kurserna i förflyttningskunskap av HjälpmedelsCenter Göteborg AB.

Senast granskad: 2014-04-07