Hjälpmedelsinstitutets verksamhet avvecklades 2014-04-30. Delar av verksamheten har övergått till Myndigheten för delaktighet.

Från 2014-05-01 har Hjälpmedelsinstitutet ett kansli med uppgift att administrera stödärenden och upplösningen av föreningen. Kansliet nås på registrator@hi.se

Utbildningar

Hjälpmedelsinstitutet har bedrivit kurser, konferenser och andra evenemang inom hjälpmedelsområdet.

Kurser i förflyttning

Från och med 1 januari 2014 drivs kurserna i förflyttningskunskap av HjälpmedelsCenter Göteborg AB.

Senast granskad: 2014-04-07