Om Sidan

Jag som ligger bakom den här sidan heter Mattias Sjöberg. Jag har ingen som helst koppling till Hjälpmedelsinstitutet som tidigare drev den här sidan, utan allting som skrivs här skriver jag utifrån mina egna kunskaper.

Jag tycker att HI, alltså Hjälpmedelsinstitutet var en myndighet som gjorde ett mycket bra och viktigt jobb där de fanns och jag vet att deras hemsida hade många besökare. Därför tycker jag det är viktigt att driva den här sidan vidare, i informationssyfte.

Men jag vill vara noga med att poängtera att jag driver den här sidan endast i informationssyfte, jag har inga professionella kunskaper utan är endast en glad amatör. Jag kan inte ge professionell eller medicinsk rådgivning, och du bör alltid kontakta rätt instans om du är i behov av hjälp.

Jag själv har en nära familjemedlem som lever med en funktionsnedsättning, och därför har jag erfarenhet av flera olika hjälpmedel, men även kunskap om hur kontakt med olika myndigheter och andra hjälpinstanser kan gå till.

Mitt syfte med att driva den här sidan är att sprida information och kunskap om vilka hjälpmedel som finns att tillgå för personer med funktionsnedsättningar. Jag tycker det är viktigt att både personer som lever med en funktionsnedsättning och övriga personer i samhället har kunskap om detta.