Hi.se – information och kunskapsspridning om hjälpmedel och funktionsnedsättningar

Denna sida har ingen koppling till den ideella förening som tidigare hette Hjälpmedelsinstitutet och som då också ägde denna domän.

Vad var hjälpmedelsinstitutet?

HI, eller Hjälpmedelsinstitutet som det egentligen hette var tidigare en ideel förening vars medlemmar var staten och Sveriges kommuner och regioner. Deras ändamål var att arbeta främjande för delaktighet och tillgänglighet i samhället för personer med funktionsnedsättningar.

2014 upphörde Hjälpmedelsinstitutet att existera och delar av deras arbete togs istället över av Myndigheten för delaktighet.

Hi.se fortsätter att sprida kunskap

Vi som driver hi.se idag gör det endast som en informationskanal, och det är endast en allmän blogg utan någon som helst koppling till någon myndighet eller tidigare Hjälpmedelsinstitutet.

Däremot tycker vi att HI gjorde ett mycket bra arbete och vi vet att sidan hade många besökare som kom hit för att leta kunskap. Därför tycker vi det är viktigt att sidan får leva vidare, som ett sätt att fortsätta kunna sprida kunskap och tillgänglighet i samhället.

Vi vill poängtera att allt material du hittar här är vår egen kunskap som vi själva har förvärvat, och ingenting bör anses som information från någon myndighet, hälso- och sjukvård, staten eller likande.

Däremot är mycket av informationen du hittar här inspirerat från gammalt material som du tidigare kunde hitta hos Hjälpmedelsinstitutet och numera kan hitta hos Myndigheter för delaktighet.

Hjälpmedel för kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar

På den här sidan kommer du att hitta massor av information om olika typer av hjälpmedel, både för kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. Du kommer att kunna få kunskap om vad olika hjälpmedel innebär men också tips på konkreta hjälpmedel.

Sidan riktar sig både till dig som har en funktionsnedsättning samt till dig som på något sätt kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättningar eller helt enkelt bara vill lära dig mer. Här finns tips på hjälpmedel som fungerar både för barn och för vuxna med funktionsnedsättningar.

Hjälpmedel för med delaktighet och jämställdhet

Att hjälpmedel finns tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar är ofta avgörande för att de ska känna sig mer delaktiga i samhället och kunna leva ett mer självständigt liv. Det i sin tur är ett arbete för att främja jämställdhet.

Hjälpmedel kan ibland vara skillnaden mellan liv eller död, men kan också vara ett hjälpmedel för att öka livskvaliteten och självständigheten för någon med en funktionsnedsättning.

Det är viktigt att komma ihåg att alla funktionsnedsättningar är inte synliga, och alla har rätt att få de hjälpmedel de har behov av för att klara av sin vardag.