Fattiga pensionärer, finns det i Sverige?

När man har hela sitt arbetsliv bakom sig vill man kunna luta sig tillbaka och njuta av de sista ljuva åren, det kan inte alla pensionärer. Vem är fattigpensionär, hur många finns det i Sverige?

Tyvärr finns det gott om fattiga pensionärer i Sverige

Ja, det finns gott om pensionärer som räknas som fattiga i Sverige idag. Antal pensionärer som ligger på en inkomstnivå som räknas som under på gränsen till fattigdom har långsamt stigit de senaste decennierna och räknades år 2020 till över 300 000 stycken. 

Det finns dock en del missförstånd kring begreppet fattigpensionär och situationen är inte alltid så hopplös som den verkar. Här går vi igenom vem som egentligen räknas som fattigpensionär och ger några råd för att få lite mer pengar kvar i plånboken. 

Vem är fattigpensionär?

En pensionär som tjänar mindre än 12 300 kronor i månaden efter skatt räknas som fattig. Men det är viktigt att komma ihåg att vi inte mäter fattigdom som något absolut i Sverige och i Europa. Det är ett relativt mått, man är fattig jämfört med andra.

Fattigdom definieras av EU som när man tjänar mindre än 60 % av medianinkomsten i ett land. När man säger tjänar, menar man all typ av inkomst, det kan vara lön och pension, men också bidrag eller andra typer av ersättningar. Det spelar ingen roll om man är pensionär eller arbetande. 

En median är ett mått på ett mitt-värde. Mäter man hela Sveriges vuxna befolkning kommer man att hitta en person som tjänar mer än hälften av befolkningen och mindre än den andra hälften. Den personen har medianlön i Sverige. En fattigpensionär tjänar alltså 60 % eller mindre av den personens inkomst. År 2020 låg den gränsen på 12 300 kronor. 

Egentligen säger definitionen att det här innebär en risk för fattigdom. Man skulle ju kunna tjäna lite men sitta på en enorm tillgång, som ett lyxhus på Madeira. Då är man knappast fattig, men i realiteten är den situationen väldigt ovanlig. På SCB kan man läsa mer om fattigdom och dess statistik. 

Hur många är fattiga pensionärer?

 1. 2017 – 15,8% – 312 000 st.
 2. 2018 – 14,6% – 294 000 st.
 3. 2019 – 15,2% – 309 000 st.
 4. 2020 – 15,3% – 316 000 st.

Svenskar, 65 år eller äldre, i relativ fattigdom (60 % eller mindre av medianinkomst). Statistik från EUROSTAT.

Statistiken över fattigpensionärer blir lite olika beroende på hur man mäter. Trenden är däremot lika i alla mätningar, det blir inte bättre. Runt 300 000 svenska pensionärer räknas som fattiga och måste överleva på 12 300 kronor i månaden eller mindre. 

Varför finns det fattiga pensionärer?

Det finns många anledningar till att vi har fattiga pensionärer i Sverige. En anledning är att pension och bidrag inte ger särskilt stor inkomst. En annan är att många pensionärer blir ensamma när partnern avlider. Som ensam står man ensam för alla boendekostnader. På en låg pension kan det bli svårt. 

Pensionssystemet i Sverige har kritiserats hårt. Många anser att pensionärer som har arbetat hela sitt liv förtjänar en hög pension och inte ska vara beroende av att till exempel ta ett lån som äldre, även om det går

Men hur man egentligen ger de äldre bättre förutsättningar är en politisk fråga. Enligt Pensionsmyndigheten skulle andelen fattigpensionärer minska till under 5 % om man ändrade i reglerna kring hur bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd tilldelas. 

Tips för att förbättra sin situation som fattigpensionär

5 saker att göra

 1. Se till att handla billigt: rea, second hand och seniorrabatter. 
 2. Har man flera olika lån, samla dem i ett lån.
 3. Placera dina sparpengar så de kan växa till exempel i fonder. 
 4. Ta semestern off-season, då är det billigare att resa och bo. 
 5. Gå samman med andra pensionärer och ordna grupprabatt på resor. 

Fler tips och råd om att spara pengar som pensionär hittar man här.  

5 saker att undvika 

 1. Undvik att ta SMS lån. Vanliga banklån är billigare. 
 2. Köp inte en telefonförsäljares erbjudanden, be alltid om betänketid. 
 3. Köp inte riskfyllda fonder, de är bäst när man kan spara många år. 
 4. Undvik spontana köp, planera veckans mat i förväg. 
 5. Undvik bilen om det går, åk kollektivt.