Hjälpmedelsinstitutets webbplats hi.se kommer att upphöra den 1 maj 2016. Mycket av materialet och många av tjänsterna på webbplatsen har nu överlåtits till Myndigheten för delaktighet. För mer information, läs mer här.

Hjälpmedel

Klassrum med en klocka som visar hur lång tid det är kvar av en lektion.

Här har vi samlat information om produkter, metoder och ny teknik för människor med funktionsnedsättning.

Förskrivning

Om förskrivning, förskrivare och förskrivningsprocessen. Reglerna för vilka hjälpmedel som kan förskrivas varierar.

Testa Kognitionssimulatorn

Upplev en klassrumssituation så som den kan vara för en elev med ADHD, Aspergers syndrom eller Dyslexi.

Smart teknik i hemmet

Trygghetslarm, bildportstelefon och elektroniska lås är exempel på hjälpmedel som kan öka tryggheten.

Tips om teknikstöd i skolan

Resultat från regeringsuppdraget Teknikstöd i skolan och arvsfondsprojektet Vägar till arbete.

Senast granskad: 2014-04-07