5 hjälpmedel för vuxna med ADHD

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som man behöver leva med hela livet, det är inte ovanligt att personer inte ens får sin ADHD diagnos förens i vuxen ålder. Vuxna med ADHD har rätt till hjälpmedel precis som vid vilken annan funktionsnedsättning som helst.

Fem vanliga hjälpmedel vid ADHD hos vuxna är dessa:

  1. Kognitiva hjälpmedel för planering
  2. Psykopedagogik
  3. Psykologisk behandling
  4. Boendestödjare
  5. Tyngdtäcke

1.    Kognitiva hjälpmedel för planering

ADHD är en kognitiv funktionsnedsättning vilket gör att många vuxna med ADHD har mycket svårt med att få till en bra struktur i sin vardag, och har svårt med planering. Det finns som tur är flera hjälpmedel till just detta.

Dels finns det analoga hjälpmedel så som speciella almanackor, scheman och kalendrar där man på ett tydligt sätt kan strukturera och planera upp sin dag. Men det finns idag också många digitala verktyg och appar som kan hjälpa till med just detta.

2.    Psykopedagogik

Psykopedagogik i form av information och utbildning är ett viktigt hjälpmedel både för personen som lever med ADHD och för närstående. Psykopedagogik kommer ge bättre förståelse för vad ADHD och att leva med diagnosen innebär.

En del av psykopedagogiken är ofta också att träffa andra personer i liknande situation, vilket i sig kan kännas som ett stort stöd.

3.    Psykologisk behandling

Vuxna med ADHD brukar rekommenderas att gå en psykologisk behandling i form av KBT, kognitiv beteendeterapi eller DBT, dialektisk beteendeterapi. Båda dessa två behandlingar innebär att man får tråna på nya beteenden, som kan vara ett bra hjälpmedel för att klara av vardagen.

4.    Boendestödjare

Kommunens boendestödjare är ett bra hjälpmedel för vuxna med ADHD som behöver stöttning i att strukturera upp sitt vardagsliv. Precis som detta också är ett hjälpmedel vid autism, är det också ett bra hjälpmedel för vuxna med ADHD.

5.    Tyngdtäcke

Det är inte alls ovanligt att vuxna med ADHD får ett tyngdtäcke förskrivet, eftersom många har problem med oro och sömnsvårigheter. Ett tyngdtäcke dämpar oro, och kan bidra till en bättre nattsömn. Något som är vitalt för att klara av vardagen för alla.