Bildtelefoni för döva

Av självklara själ kan det vara svårt att genomföra ett vanligt telefonsamtal för någon som är döv. Idag är det enklare eftersom de flesta har en smartphone där man kan genomföra videosamtal, men det finns även någon som kallas för bildtelefon.

Vad är en bildtelefon?

Bildtelefon är en telefon där döva kan kommunicera med andra döva eller med hörande människor genom video. När det är två personer där båda kan teckenspråk genomför konversationen sköter dem det på egen hand. Men när en döv ska samtala med någon som inte kan teckenspråk används en tolk.

Använda bildtelefon i Sverige

I Sverige finns det en tjänst som heter bildtelefoni, och du behöver inte använda dig av en särskild bildtelefon om du inte vill, det går lika bra att använda en smartphone som stödjer videosamtal.

Du kan välja att ringa bildtelefoni via din bildtelefon, och då ringer du ett 020-nummer som alltid är kostnadsfritt. Har du ingen bildtelefon kan du använda tjänsten via deras webbsida eller via deras app som finns både till Android och Iphone.

Tjänsten är öppen dygnet runt, alla dagar på året och du behöver inte förboka ett samtal. En tolk finns alltid att tillgå, men tjänsten erbjuds endast på svenska. Tjänsten utförs på uppdrag av Post- och telestyrelsen och är en samhällstjänst som finns för att öka delaktigheten hos alla medborgare. Något som Myndigheten för delaktighet arbetar med.

Ringa 112 med en bildtelefon

Om du som endast talar svenskt teckenspråk behöver ringa SOS kan du göra det via din bildtelefon eller via tjänsten bildtelefoni. Dessa samtal kommer alltid att prioriteras och hamna först i kön hos bildtelefoni.

Distanstolkning via bildtelefon

En bildtelefon och tjänsten bildtelefoni kan också användas till distanstolkning. Det vill säga om du som pratar teckenspråk befinner dig på samma plats som någon som endast använder talspråk. Då kan ni på tolkning på distans via tjänsten bildtelefoni.