3 hjälpmedel vid dyslexi

Dyslexi innebär svårigheter med läsning, och är en specifikt nedsatt förmåga att tolka och analysera språkets ljud. Det i sin tur leder ofta problem med både läsning och stavning. Det finns hjälpmedel för personer med dyslexi och med rätt hjälpmedel och mycket träning kan de flesta minska sina problem.

Tre vanliga hjälpmedel vid dyslexi är:

  1. Datorprogram och appar med rättstavningskontroll
  2. Talsynteser och E-böcker
  3. Rätt studieteknik

1.    Datorprogram och appar med rättstavningskontroll

En del av dyslexin är problem med stavningen. Det handlar oftast inte om att man egentligen inte vet hur ett ord stavas, men att man under själva skrivningen inte ser att en bokstav saknas eller att man har kastat om bokstäverna.

Idag har de flesta skrivprogram rättstavningskontroll som fungerar mycket bra, och därför brukar det oftast inte bli något större problem med stavningen när man skriver på digitala redskap.

Därför kan det i skolan vara bra att låta barn med dyslexi få skriva på dator eller Ipad, för att kunna få hjälp med stavningen. På så vis får barn med dyslexi samma förutsättningar som andra barn i skolan.

2.    Talsynteser och E-böcker

För någon med dyslexi tar det ofta ganska lång tid att läsa, och det kan vara mycket tröttsamt att läsa och ta till sig mycket text.

För barn med dyslexi går det oftast åt så mycket energi enbart till att få till själva läsningen, att de inte kan koncentrera sig på vad själva innehållet egentligen består av.

Ett hjälpmedel för dyslexi kan därför vara talsynteser och talböcker, på så vis kan personen istället koncentrera sig på innehållet istället för själva läsningen. En talsyntes omvandlat text på en skärm till talat språk, och är ett hjälpmedel även synskadade.

E-böcker finns det idag gott om, och det finns ljudbokstjänster tillgängliga för allmänheten, där de flesta böcker finns att tillgå som ljudbok. Även biblioteket brukar ha tillgång till ljudböcker du kan låna gratis.

3.    Rätt studieteknik

Många med dyslexi upplever det svårt med studierna, i alla fall under sina yngre år. Men med övning och rätt studieteknik klarar de flesta av även högre studier.

Som elev har du alltid rätt att få hjälp med din studieteknik om du har dyslexi, men det gäller så klart att du hittar det som fungerar för dig.