Kognitionssimulator eller funktionssimulator

Kognitionssimulatorn finns tyvärr inte kvar idag utan istället finns funktionssimulatorn, som fungerar på liknande sätt. Ett hjälpmedel för personerna runt om någon med en kognitiv funktionsnedsättning. Läs mer om funktionssimulatorn i denna artikel.

Vad är kognitionssimulatorn?

Kognitionssimulatorn eller funktionssimulatorn som den heter idag är ett digitalt verktyg där personer utan en kognitiv funktionsnedsättning kan få en bild av hur vissa situationer upplevs av någon med en kognitiv funktionsnedsättning. Det kan handla om exempelvis en bussresa eller ett klassrum.

I simulatorn får du först titta på en film om hur en aktivitet är för någon utan en kognitiv funktionsnedsättning. Du får sedan titta på en film med samma aktivitet, men hur den upplevs för någon med kognitiva svårigheter, exempelvis ADHD. Den kallas ibland för ADHD simulator.

Funktionssimulatorn är ett hjälpmedel från Myndigheten för delaktighet som har tagit över ansvaret för hjälpmedel efter att Hjälpmedelsinstitutet lades ned. Det är också på myndighetens hemsida du hittar simulatorn.

För vem är funktionssimulatorn?

Funktionssimulatorn är främst till för personer utan en kognitiv funktionsnedsättning, men som på något sätt agerar med personer med kognitiva svårigheter. Det kan exempelvis handla om lärare, familj eller vänner.

Men egentligen bör alla som inte har kognitiva svårigheter använda sig av den, eftersom vi alltid kommer att stöta på personer med kognitiva funktionsnedsättningar i vår vardag. På så vis kan vi alla få en bättre förståelse och vara mer tillmötesgående.