Ledarhund för synskadade

En ledarhund kan vara skillnaden på om någon som är synskadad klarar av det mest i sin vardag på egen hand eller inte. En ledarhund är ett synhjälpmedel, men passar inte för alla personer för synnedsättning och det finns krav som måste uppfyllas för att få tillgång till en.

Vad är en ledarhund?

En ledarhund är en specialdresserad hund som arbetar för att personer som har en grav synnedsättning eller är blind ska kunna ta sig fram. Hunden är tränad för att väja inför hinder av olika slag, och kunna hitta exempelvis stolpar och trappor.

Det finns idag runt 300 ledarhundar i Sverige, och de flesta är labradorer. Den nästa vanligaste rasen av ledarhundar är schäfer.

En ledarhund är en arbetshund och är inte ett husdjur eller ett sällskapsdjur. Även om hunden så klart även blir sällskap för ledarhundsföraren.

Hur kan ledarhundar hjälpa synskadade?

En ledarhund kan hjälpa en person som har en nedsatt ledsyn. Hunden kan leda personen genom samhället på ett säkert sätt genom att väja för eventuella hinder som dyker upp på vägen, så som träd, trappor, stolpar och liknande.

Det är dock inte hunden som orienterar sig fram och hittar till platser, utan ledarhundföraren måste ha god kännedom om området som föraren och hunden rör sig i. Därför krävs det mycket träning både för hunden och för den synskadade.

En ledarhund kan vara ett livsviktigt hjälpmedel för personer utan ledsyn. Den kan vara skillnad på om någon klarar av att leva ett självständigt liv eller inte. Ledarhunden hjälper personen att akta sig för eventuella faror, exempelvis bilar vid ett övergångsställe.

Vem kan bli tilldelad en ledarhund?

Den personen utan ledsyn, som har behov och kan bli hjälpt av en ledarhund kan få möjlighet att bli tilldelad en ledarhund. Men det finns även en hel del fler kriterier som måste uppfyllas.

Kriterier för att få ledarhund:

  • Vara minst 18 år
  • Saknad av ledsyn
  • Kunna använda ledarhund som förflyttningshjälp
  • Ha en stabil social situation
  • Kunna ge hunden goda levnadsvillkor
  • Vara bosatt i Sverige

Ledarhundsverksamheten har ett myndighetsuppdrag att besluta vem som ska bli tilldelad en ledarhund, samt vilken hund som ska placeras hos vem. Detta regleras i ledarhundslagen som ligger under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg.

För att bli tilldelad en ledarhund måste du först gå en obligatorisk kurs som genomförs av ledarhundsverksamheten. Det ställs mycket höga krav på den som önskar att bli tilldelad en ledarhund.

Vad har en ledarhund för utbildning?

En ledarhund har en mycket intensiv och gedigen utbildning för att kunna arbeta som just ledarhund. Träningen pågår i flera månader och det är först när hunden har fyllt två år som den får börjar jobba som ledarhund.

Då påbörjar en träning mellan ledarhund och förare för att dessa ska lära känna varandra och bli samspelats. Ledarhundsekipaget får hjälp med denna träning av en erfaren instruktör, men utför den mesta av träningen på egen hand.

Under hundens hela arbetslivs krävs det att ledaren kontinuerligt arbetar och tränar med hunden för att den ska kunna bibehålla sina kunskaper och färdigheter. Det krävs mycket jobb och en ledarhund är därför oftast inte ett passande hjälpmedel för äldre med nedsatt syn.