Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet är den myndighet som har tagit över arbete för Hjälpmedelsinstitutet, HI som tidigare ägde och drev denna domän. Läs vidare för att få reda på vad Myndigheten för delaktighet har för uppdrag.

Vad är Myndigheten för delaktighets uppdrag?

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att arbeta för att främja ett samhälle som är öppet och tillgängligt för alla. Deras huvudsakliga uppdrag är att verka för fulldelaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättningar.

Det är en kunskapsmyndighet som främjar genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Precis som alla myndigheter arbetar på de uppdrag på Riksdagen och det går att läsa mer om myndighetens ansvar och uppgifter i deras instruktion och det årliga regleringsbrevet.

Hur arbetar Myndigheten för delaktighet?

MDF, som Myndigheten för delaktighet brukar förkortas till arbetar främst med att sprida kunskap om hur hinder i samhället kan tas bort, och på så vis göra samhället med tillgängligt för alla. De ger också stöd till ansvariga aktörer i samhället, exempelvis kommuner och regioner.

Eftersom de är en myndighet arbetar de också med särskilda regeringsuppdrag, samt svarar på remisser från Regeringskansliet och andra myndigheter.

Verktyg från MDF

MDF har en del verktyg som olika aktörer kan använda sig av för att främja ett mer tillgängligt samhälle. Du kan exempelvis få information och stödmaterial om hur du kan göra en arbetsplats mer tillgänglig, eller vilka lagar och regler som gäller i en skola.

Myndigheten för delaktighet har också det populära verktyget funktionssimulatorn.