Kognitiv funktionsnedsättning

Kognitiv funktionsnedsättning, eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som det också kallas för är en funktionsnedsättning som påverkar hjärnan och våra kognitiva förmågor. Vanliga diagnoser är ADHD och autism. Här går vi igenom vad begreppet innebär och vilka hjälpmedel som finns tillgängliga.

Vad är en kognitiv funktionsnedsättning?

En kognitiv funktionsnedsättning innebär att hjärnan inte kan ta emot, lagra, bearbeta eller plocka fram information som den förväntas kunna göra. En kognitiv funktionsnedsättning kan vara medfödd, men kan också komma av exempelvis en hjärnskada från en olycka eller får ett sjukdomsfall.

Kognitiva svårigheter kan innebära problem med att:

  • Följa en instruktion om hur något ska utföras
  • Ha förståelse och känsla för tid
  • Organisera, planera och genomföra aktiviteter
  • Komma ihåg planer
  • Lokalisera sig geografiskt
  • Lösa oförutsedda problem som uppstår

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsnamn på medfödda kognitiva funktionsnedsättningar, och de två vanligaste diagnoserna är ADHD och autism. Dessa tillstånd består livet ut, och är inget som går att bota.

En autismdiagnos kan ibland ställas i mycket tidig ålder, men autismspektrat är brett och det kan ibland dröja upp till skolåldern innan svårigheterna blir så pass uppenbara att en diagnos kan ställas.

ADHD kan vara svårare att upptäcka och diagnostisera och det är inte ovanligt att en del får diagnosen först i vuxen ålder, då en utredning aldrig tidigare har gjorts.

Vad innebär autism?

Autism är en diagnos inom autismspektrat där även autismliknande tillstånd och asperger ingår. Autism påverkar sättet hjärnan använder och tar emot information, och personer med autism fungerar annorlunda i det sociala samspelet.

Det är också vanligt att någon med autism gör mycket stereotypiska val av aktiviteter, beteenden och intressen. Personer med autism har ofta mycket svårt med förändringar och med situationer som innebär mycket sinnesintryck.

Vad innebär ADHD?

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar din förmåga att koncentrera dig samt din förmåga att styra och kontrollera ditt beteende. Den kan också påverka hur aktiv eller intensiv du som person är.

ADHD kan visa sig på lite olika sätt hos olika personer men gemensamt är att man ofta har många tankar igång samtidigt, att det är svårt att komma igång och genomföra saker, svårt att följa instruktioner och har svårt att ha ordning och reda runt om dig.

Det finns medicinering mot ADHD som är en stor hjälp för många, men medicineringen kommer inte att bota ADHD.

Hjälpmedel vid en kognitiv funktionsnedsättning

Det finns flera olika hjälpmedel tillgängliga för dig som har en kognitiv funktionsnedsättning, som kan hjälpa dig att klara av vardagen på ett bättre sätt. Det varierar hur mycket stöd personer med kognitiva funktionsnedsättningar behöver.

Hjälpmedel vid autism kan exempelvis vara bildstöd och kommunikationsträning men kan också vara en boendestödjare som hjälper dig i din vardag.

Hjälpmedel vid ADHD kan vara appar i mobiltelefonen som skickar notiser eller andra typer av veckoscheman.