5 synhjälpmedel för synskadade

Det finns flera olika hjälpmedel för synskadade, och vilka hjälpmedel du kan bli hjälpt av beror på hur omfattande din synskada är samt vilka övriga behov du har. Fem olika exempel på synhjälpmedel för synskadade är:

  1. E-textböcker
  2. Förstoringsprogram
  3. Daisy
  4. Tangentbordsträning
  5. Förstorande läshjälpmedel

1.    E-textböcker

Idag finns många böcker tillgängliga som e-böcker och det kan vara ett hjälpmedel för många synskadade. I en e-bok kan du ofta förstora skärmen och texten många gånger och på så vis kan det bli enklare att se texten.

Men det finns också speciella e-textböcker, exempelvis skolmaterial som produceras av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för tillgängliga medier. Texten levereras då i ett textviewformat som öppnas via ett särskilt program. I texten blir det enkelt att söka och navigera samt att stilstorlek går att ställa in.

Det kan också gå att gå böcker eller texter i punktskrift som går att läsas via en punktskriftsskärm.

2.    Förstoringsprogram

Idag finns bra tekniska hjälpmedel och ett sådant är ett förstoringsprogram som du installerar på datorn. Det vanligaste programmet heter Zoom text och har inställningsbar förstoring mellan 1,25 och 36 gånger. Programmet förstorar allting på skärmen.

Idag finns det mycket teknik för barn som hjälper exempelvis synskadade elever i skolan att få samma förutsättningar som andra.

3.    Daisy

Daisy är en ljudfil som läses upp av en person eller en talsyntes. För att kunna lyssna på en Daisy-fil krävs det en speciell spelare, en sådan kan du ibland få förskriven som hjälpmedel men kan ibland också gå att låna på exempelvis bibliotek.

En Daisyfil är mycket anpassad och gör det enkelt att navigera bland olika kapitel och delar i en text. Det är framför allt det som skiljer en Daisy-fil från exempelvis en vanlig ljudbok. Men att vanliga ljudböcker blivit mycket populära har underlättat stort för synskadade.

4.    Tangentbordsträning

Med hjälp av tangentbordsträning kan någon som är synskadad bli mycket duktig på att skriva på en vanlig dator, trots att hen inte kan se vad som skrivs. Det finns speciella program för tangentbordsträning, exempel på ett sådant är Tango Touch.

Men idag finns det också många appar till exempelvis Ipad som egentligen inte är utvecklade för synskadade men som ändå kan vara till hjälp. Exempel på en sådan app är Skolstil, som uttalar varje ord som skrivs.

5.    Förstorande hjälpläsmedel

Med hjälp av ett förstorande hjälpläsmedel, alltså en CCTV (Closed Circuit Television) kan man förstora alla texter. En CCTV består av en kamera och en skärm, och texten som ska förstoras läggs helt enkelt under kameran och visas sedan förstorad på den tillhörande skärmen.

Detta kan vara mycket hjälpligt när exempelvis ett formulär ska fyllas i, eftersom förstoringen sker i realtid kan du även se vad du själv skriver.