5 hörhjälpmedel vid en hörselnedsättning

För någon med en hörselnedsättning finns det många olika hjälpmedel. Hörapparat är en av dem, men hjälpmedlen sträcker sig idag mycket längre än så. Beroende på vilken typ av hörselnedsättning och hur grav den är kan du få olika bra hjälp av olika hjälpmedel. Fem vanliga hörhjälpmedel är:

  1. Taktila hjälpmedel
  2. Optiska hjälpmedel
  3. Hör- och samtalsförstärkare
  4. TV-adapter till hörapparaten
  5. Telefonhjälpmedel

1.    Taktila hjälpmedel

Taktila hjälpmedel är hjälpmedel som omvandlar ljud till vibrationer som du känner av. Det kan exempelvis vara en mobiltelefon som vibrerar när dörrklockan ringer eller ett armband som vibrerar när väckarklockan ringer.

2.    Optiska hjälpmedel

Optiska hjälpmedel fungerar på liknande sätt som taktila hjälpmedel, men istället för att omvandla ljud till vibrationer omvandlas ljudet till optiska signaler. Det vill säga lampor eller annat ljus som ger sken ifrån sig, exempelvis när mobilen ringer eller när dörrklockan ringer.

Optiska signaler kan vara mycket viktigt vid exempelvis brandlarm eller andra nödrymningslarm på offentliga platser.

3.    Hör- och samtalsförstärkare

En hör- och samtalsförstärkare liknar en hörapparat i funktionen. Om du har svårt att höra samtal i bullriga och högljudda miljöer kan det här vara ett bra hjälpmedel, och det kan användas tillsammans med en hörapparat om endast hörapparaten inte räcker till i vissa miljöer.

Istället för att du fäster den vid ditt eget höra, placerar du hör- och samtalsförstärkaren nära den som pratar. Du har sedan hörlurar kopplad till den, som du har insatt i dina öron. Det är ett bra och vanligt hjälpmedel för äldre.

4.    TV-adapter till hörapparaten

Många kan uppleva det svårt att höra ljudet från en TV trots hörapparat, då kan en TV-adapter vara ett bra hjälpmedel. Med en sådan får du ljudet från din TV kopplad direkt till din hörapparat. Liknande adapter finns även till mobiltelefonen.

Kontrollera att din adapter är kompatibel med just din hörapparat.

5.    Telefonhjälpmedel

Telefonhjälpmedel för personer med hörselnedsättning kan se olika ut. Det kan vara en telefon med förstärkt ljud och med optiska signaler men det kan också vara mobiltelefoner med inbyggd hörslinga.

En del mobiltelefoner för äldre har flera av dessa funktioner.