Teknik för barn

Idag kan de allra flesta barn använda sig av teknik på ett relativt obehindrat sätt, redan från att de är mycket små kan de surfa in på Youtube och hitta vad de söker eller till och med installera appar. Men många barn blir endast konsumenter av tekniken istället för producenter.

Världen blir allt med digitaliserad och att bli bra på teknik kan vara en riktig framgång i livet. Därför är det bra att motivera och inspirera barn till att bli bra på teknik redan från när de är små.

Tre sätt att arbeta med teknik för barn:

1.     Skaffa programmeringsappar och leksaker

Om ditt barn sitter mycket vid paddan kan du försöka utmana barnet att bli producent istället för konsument genom att ladda ner programmeringsappar. Idag finns det bra programmeringsappar som passar redan från att barnet är 4–5 år gammalt.

Det finns också roliga programmeringsleksaker, så som robotar och andra föremål som barnen på ett enkelt och lekfullt sätt kan öva programmering. Exempel på sådana leksaker är Blue Bots och Botley.

2.     Gå en teknik- och programmeringskurs

Att många är intresserade och duktiga på programmering kommer att vara avgörande för hur vår framtid utvecklas. Exempelvis är programmering en mycket viktig del av välfärdsteknologin.

Programmering finns numera inskrivet i läroplanen i skolan, men är ändå mycket begränsad. Därför kan du gärna uppmuntra ditt barn att gå på en teknik- och programmeringskurs på fritiden. Idag finns det gott om sådana i de flesta större städer åtminstone.

3.     Låt barnet lära dig teknik

Många barn är mycket duktiga på teknik idag men kan bli väldigt passiva i sitt användande. Ett bra sätt att uppmuntra barnen att bli mer aktiva och medvetna om tekniken de använder är att låta dem lära dig.

Be barnet att visa dig nya appar, spel och liknande och låt dem förklara för dig hur de fungerar. På så vis måste barnen tänka efter och får en djupare förståelse för teknologin.