Kognition

Begreppet kognition är vanligt förekommande när man talar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och handlar om hjärnans förmåga att använda information. Läs vidare för att få en vidare förståelse för begreppet.

Vad är kognition?

Kognition handlar om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information. För någon med nedsatt kognitiv förmåga kan hjärnan inte göra allt detta lika enkelt, och personen kan därför behöva stöd för att klara av sin vardag.

Kognition har ingenting med intelligens eller begåvning att göra, däremot påverkar det ofta sociala relationer och kommunikation.

Hur uppstår nedsatt kognition?

Nedsatt kognition kan bero på flera saker, det kan bero på en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller på en hjärnskada från olycka eller sjukdomsfall men kan också komma med normalt åldrande.

Kognitiva svårigheter

Kognitiva svårigheter kan vara lindriga och exempelvis endast visa sig som minnesstörningar, men kan också vara mycket grava och innebära att en person behöver mycket hjälp.

Kognitiva svårigheter kan vara:

  • Svårigheter med minnet
  • Svårt att följa instruktioner
  • Nedsatt koncentrationsförmåga
  • Bristande uppmärksamhet
  • Svårt att hitta rätt ord och formulering
  • Svårigheter att planera och strukturera
  • Problem med att orientera sig

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar har rätt till stöd och hjälp, precis som personer med fysiska funktionsnedsättningar.  Det finns flera olika typer av hjälpmedel du kan få förskrivna. Det kan röra sig både om tekniska hjälpmedel och om stöd kring olika förhållningssätt och metoder som kan hjälpa personen att klara av sin vardag.