Välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi kan hjälper personer med funktionsnedsättningar att leva ett mer självständigt liv, något som anses vara en rättighet för alla. Det ökar tryggheten och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättningar, och till viss del även deras anhöriga.

Vad är välfärdsteknologi?

Välfärdsteknologi, eller välfärdsteknik som det också kallas är digital teknik som ökar livskvaliteten för personer med funktionsnedsättningar, och till viss del även för äldre människor.

Det handlar om exempelvis hjälpmedel som förskrivs av hälso- och sjukvården eller IKT-hjälpmedel i skola eller arbete/sysselsättning som köps på egen hand. Gemensamt är att det är ett digitalt hjälpmedel och höjer livskvaliteten för personer med funktionsnedsättningar.

Exempel på välfärdsteknologi:

  • Digitala trygghetslarm
  • GPS-larm
  • Nattillsyn via kamera
  • Medicinpåminnare
  • Samtalsförstärkare

Vem ansvarar för välfärdsteknologin?

Socialstyrelsen har i Sverige ansvar över att välfärdsteknologi införs och används enligt de regelverk som finns. Regler och kriterier som finns för välfärdsteknologin hittas i God vård och omsorg.

Det är självklart inte Socialstyrelsen som själva tar fram den digitala tekniken, däremot tar de fram utbildningar, gör uppföljningar och analyser på de produkter och hjälpmedel som finns och som kommer ut på marknaden.

Målet med välfärdsteknologi

Målet med välfärdsteknologi är att personer med funktionsnedsättningar och äldre personer ska kunna leva mer självständigt och på så vis också kännas sig tryggare och mer delaktiga i samhället.

Många digitala hjälpmedel för äldre bidrar till en mer aktiv livsstil, vilket också främjar den fysiska och psykiska hälsan.